کانوایر غلطکی

کانوایر ها جزئی از سیستم انتقال و ذخیره سازی در صنعت محسوب می شوند. انواع مختلفی از کانوایر بنا به نیاز صنایع موجود می باشد.

کانوایر غلطکی یا رولر کانوایر (Roller conveyor)  نوعی از کانوایر می باشد که جسم مورد نظر را با سرخوردن روی رولرها جابه جا مینماید و این روند تاجایی که مانعی در مسیر قرار نگیرد ادامه خواهد داشت.

عموما از کانوایر غلطکی یا رولر کانوایر برای انتقال اجسام و مواد دارای بسته بندی استفاده می گردد.

مشاوره و خرید

برای مشاوره و خرید کانوایر غلطکی با شماره تلفن 1 الی 44922700-021 تماس بگیرید!