خط تولید پودر لباسشویی و ظرفشویی

خط کامل تولید پودر لباسشویی،خط تولید پودرماشین ظرفشویی

خط کامل پودر لباسشویی و ظرفشویی بر اساس پيشنهاد IIT  ايتاليا  بشرح ذيل است :

پروسه براساس اختلاط مواد اوليه جامد و خنثي سازي خشك ( DRY – NEUTRALIZATION )  اسيد سولفونيك  با كربنات سديم و آگلومراسيون ( AGGLOMERATION )  پودر ها به كمك اجزاي مايع طراحي و ساخته شده است .

خط تولید پودر لباسشویی و ظرفشویی شامل اجزاي :

خنثي سازی خشك و آگلومراسيون

– خشك كردن و سرد كردن

– سبك سازی

– ميكس نهايي وهيدارسيون

– اضافه سازی مواد افزودني در آخر خط

-FINISHING و زدن اسانس

محصول خط پودرهاي دترجنت گرانول از سبك و سنگين و با فرمولاسيونهاي مختلف براي رختشویی دستی، رختشویی ماشینی و ظرفشویی ماشینی می باشد.

نيروی انسانی مورد نياز شامل چهار كارگر در يك شيفت –  يك مهندس فنی( شيمی با مكانيك )  بعنوان سوپروايزر و لابراتوار شيمی می باشد .

مساحت مورد نياز برای خط  بطور كامل m2 500   با ارتفاع ۶m و انبار مورد نياز براي مواد اوليه و محصول نهایی  m2 400 می باشد.

ظرفيت TONS/DAY 8  است.

 تشريح پروسه :

الف – خنثی سازی خشك و آگلومراسيون

هدف اين قسمت بدست آوردن دترجنت گرانول با فرمولاسيون مناسب ار اختلاط اجزايي پودري با افزودني هاي مايع بوسيله اسپري كردن مايع  بصورت قطره هاي كوچك روي پودر بعنوان BINDER و بدينوسيله آگلومره كردن پودر مي باشد  بدينوسيله از حل كردن اجزا در آب و بدست آوردن مايع غليظ كه براي خشك كردن آن نياز به SPRAY DRYER باشد  جلوگيري ميشود . اين پروسه بدينوسيله انجام مي شود كه   با ميكس سريع پودرها و همزمان با آن  سقوط قطره  كوچك مايعات روي آن و آگلو مراسيون پودر گرانول غيره چسبنده روان و يكدست با دانسيته با لك كمتر از  مواد خام اوليه  بدست آيد . علاوه بر آگلومراسيون خنثي سازي اسيد سولفونيك با كربنات سديم و هيدروكسايد ماده اكتيو دترجنت را توليد مي كند .

ب – سبك سازي ( درصورت سفارش )

دانسيته پودر بدست آمده را مي توان  با اضافه نمودن پودري مثل براكس و گرم كردن شديد آن كه باعث تبخير آب كريتاليزاسيون و پف كردن  گرانولها و در نتيجه كاهش دانسيته پودر مي گردد اين عمل مي بايد با سردكردن و هيدراسيون بعدي توام باشد

ب -ميكس نهايي  ( در صورت سفارش ) فرمولاسيون پودري كه در بالا بدست آمده است مي تواند بوسيله عمليات زير كامل گردد :

– اضافه نمودن اجزاي حساس به حرارت كه نبايد گرماي ناشي از پروسه سبك سازي را عمل نمايند

– اضافه نمودن گرانولهايي كه نبايد با گرانول دترجنت  تركيب شوند مانند گرانول آبي رنگ و آنزيمها و غيره

د – FINISHING

محصول بدست  آمده ميبايد براي جداسازي پودر FINE و برگشت آن به مرحله اول سرند مي شود

ه – بسته بندی

مرحله آخر شامل نگهداري محصول براي AGEINGو سپس بسته بندي در كيسه و يا قوطي مي باشد تشريح وظايف ماشينها مطابق ( FLOW DIAGRAM )

–  خنثی سازی خشك و آگلومراسيون

در اين  مرحله از RIBBON BLENDER  مدل MH2000  و سه تانك دو جداره براي ذخيره و گرم كردن اجزايي مايع استفاده مي شود

در اين مرحله چنانچه  اسيد سولفونيك ( ماده اكتيو ) استفاده شده ،تيره رنگ مي باشد ميتوان از مقادير كمي هيپوكلريدسديم براي سفيد كردن رنگ محصول استفاده كرد.

خشك كردن و سرد كردن

در اين  مرحله از يك دستگاه ROTARY DRYER وROTARY COOLER متعاقبا استفاده ميشود در پروسه تهيه پودر سنگين وظيفه ماشينهاي فوق رساندن رطوبت پودر به ميزان مورد نياز است

در پروسه تهيه پودر سبك  علاوه درمورد فوق گرم كردن و سرد كردن براي براكس به تنهايي بكار مي رود به اين ترتيب كه براكس وارد كوره مي شود با درجه حرارت بالا و تبخير آب كريستالي حالت پف داده پيدا می کند وسپس از خنك كن عبور مي كند با پودر بدست آمده از پروسه قبلي ميكس مي شود  باعث كاهش دانسيته آن به   ۴۵۰-۳۵۰ GR/LIT  مي گردد .

– گرانولاتور

مواد خارج شده از كوره براي شكسته شدن كلوخه ها و يكدست شدن اندازه گرانول از اين ماشين عبور مي كنند

– ميكس نهايي

اين بلندر براي اختلاط براكس سبك شده وپودر بدست آمده  از پروسه هاي قبلي بكار مي رود همچنين در انتهاي پروسه اختلاط مي توان افزودنيهايي را كه حساس به حرارت مي باشند به پودر اضافه نمود  مانندNO IONICS و موادي راكه  نبايد در پروسه آگلومراسيون وارد شوند مانند گرانول آبي و آنزيم به محصول اضافه نمود همچنين زدن اسانس در اين مرحله انجام مي شود.

– عمليات نهايي FINISHING

شامل سرند محصول و برگردان پودر FINE به بلندر اول است

– بسته بندي

پودر بدست آمده قابل بسته بندي در قوطي و باكيسه مي باشد

ماشین آلات راه اندازی خط تولید پودر لباسشویی و خط تولید پودر و قرص ظرفشویی توسط کاراصنعت طراحی،ساخته ،راه اندازی و نصب می شود.

برای اطلاعات بیشتر در حوزه راه اندازی خط تولید پودر لباسشویی و ظرفشویی می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید  ۴۴۹۲۲۷۰۰-۰۲۱    ۰۹۱۰۱۱۰۰۲۳۰

نمونه اجرا شده خط کامل تولید پودر لباسشویی درمشهد

خط تولید پودر لباسشویی-کاراصنعت
خط تولید پودر لباسشویی-کاراصنعت 2
خط تولید پودر لباسشویی-کاراصنعت 3
خط تولید پودر لباسشویی و ظرفشویی
خط تولید پودر لباسشویی-کاراصنعت 5
خط تولید پودر لباسشویی و ظرفشویی
خط تولید پودر لباسشویی-کاراصنعت 7
خط تولید پودر لباسشویی و ظرفشویی
مصرف مواد اوليه فرمولاسيون بستگی به كاربرد نهايی محصول دارد ولی برای پودر رختشويی دستی كه مصرف كلي در خانه دارد و سبك شده نيز می باشد عبارتست از
در بلندر اول ( آگلومراسيون و خنثي سازي خشك ) كربنات سديم 30-50 %
CMC ( اكتيو %۶۸) 2 %
تري پولي فسفات 18-25%
ماده اكتيو LABS 18-20%
سيليكات سديم ( محلول ۴۰ درصد ) 2-3%
آب 5%
سولفات سديم ( فقط براي پودر سنگين ) 25-35%
پنتا هيدرات براكس ( براي پودر سبك شده )
-در بلندر دوم
20-25%
پودر بدست آمده ازپروسه قبل 85-90%
OPTICAL BRIGHTENER1/0-2/0 %
اسانس 1/0-4/0%
مشخصات و تعداد ماشين های مورد نياز برای راه اندازی خط تولید پودر لباسشویی،پودر ظرفشویی
مشخصات ماشينهاي مورد نيازتعداد
مخزن دو جداره ۲۰۰ ليتري همزن داراز استنلس استيل بوزن بدنه KG 1203 دستگاه
مخزن يك جداره ۲۰۰ ليتری همزن داركوپله شده با موتورگيربكس ۳ HPبراي هيپوكلريد سديميك دستگاه
بلندر ۲۲۰۰ليتر ي دو جداره مدل MH2000
تمام از استنلس استيل با موتور گيربكس HP 15 ( از نوع تقويت شده ) با گيربگس هم محورهمراه با سيستم پاشش مواد غليظ
يك دستگاه
كوره خشك كن روتاري تيپ ۳ ROT از استنلس استيليك دستگاه
هواساز(جت هيتر) با مشخصات ۳۲۵ /M3MIN با قدرت حرارتي ۱۰۰۰۰۰KCAL/Hيك دستگاه
خنك كن از نوع دوار ROT3 از استنلس استيليك دستگاه
فن با دبي ۳۰ /M3MINيك دستگاه
گرانولاتورتيپHAM از استنلس استيليك دستگاه
بلندر ۲۲۰۰ ليتري تک جداره مدلMH2000 تماماً از استنلس استيل با موتور گيربكس ۱۵hpهمراه با سيستم پاششيك دستگاه
سيستم پاشش اسانس شامل پمپ سانتريفوژ تمام
استنلس استيل و قيف ۲۰ليتري
يك دستگاه
سرند ويبره با خروجي حداقل يك تن در ساعتيك دستگاه
پركن پودر در قوطي تيپ CUPA براي بسته
بندي حداكثر يك كيلويي
يك دستگاه
پركن پودر ديجيتال براي بسته بندي يك تا ۵۰ كيلويييك دستگاه
كانواير تسمه اي بعرض ۶۵۰MN و طول۴M عاجدار6دستگاه
پمپ دنده اي ۲ اينچ استنلس استيل كوپله شده با موتورگيربكس ۳ HPبراي هيپوكلريد سديم3 دستگاه
دوره گارانتی دستگاه های خط تولید پودر لباسشویی و ظرفشویی کاراصنعت ۱۲ ماه و خدمات بعد از فروش ۱۰ سال از زمان حمل می باشد.

ماشین آلات راه اندازی خط تولید پودر لباسشویی و خط تولید پودر و قرص ظرفشویی توسط کاراصنعت طراحی،ساخته ، راه اندازی و نصب می شود.

برای اطلاعات بیشتر در حوزه راه اندازی خط تولید پودر لباسشویی و ظرفشویی می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید  ۴۴۹۲۲۷۰۰-۰۲۱    ۰۹۱۰۱۱۰۰۲۳۰

ویدیوی نمونه اجرا شده خط کامل تولید پودر لباسشویی،خط تولید پودر ظرفشویی

برای مشاهده ماشین آلات و تجهیزات راه اندازی خط تولید تنباکو کاراصنعت روی عکس زیر کلیک نمایید.

خط تولید تنباکو-خط تنباکو-خط کامل تنباکو