پرکن ۴ نازله سیلندر پیستونی تمام اتوماتیک C4000

پرکن ۶ نازله ثقلی CW6000

دربند پیلفرپروف تمام اتوماتیک CAPP

دربند پیچی تمام اتوماتیک CAPR

پرکن دربند یکپارچه دو نازله تک هد MO2

پودر پرکن تمام اتوماتیک AUGA

مخلوط کن پودر MH200-2000

سیلوی پودر SILO

مخازن ذخیره

راکتور سم و مواد شیمیایی

خشک کن سینی دار DRY24-48

گرانولاتور مرطوب BAS

سیل القایی تمام اتوماتیک IS2000

انتقال پودر مارپیچی CLT100

بطری شوی نیمه اتوماتیک BW1500

برچسب زن دوار FR2500

میز گردانRT100

شرینک پک تمام اتوماتیک SHR615

شرینک پک نیمه اتوماتیک SHN600

تونل شرینک لیبلSHB

میکسر تک، دو و سه جداره MX-MXD

برچسب زن دوار FR2500