سیلوی پودر SILO

آسیاب چکشی HAM

سرند دوار CEN

خشک کن روتاری ROT

مخلوط کن پودر MH200-2000

مخازن ذخیره

کیسه پرکن BF100

دیسچارژر – DIS500

بارریزVAL200

انتقال پودر مارپیچی CLT100

انتقال پودر واکیوم VAC650