آیا نصب و راه اندازی بلندر توسط خریدار امکانپذیر است؟

بله فقط به نکات زیر توجه کنید:

1-برای راه اندازی بلندر باید از یک کلید استا رتر مناسب با آمپر موتور استفاه شود و سه رشته سیم خروجی از استاتر به ترمینال موتور متصل میگردد
2-‎–‎-‎-جهت گردش صحیح پره های داخلی بلندر بصورتی است که پره های خارجی (بزرگ ) پودر را به سمت وسط بلندر و دریچه تخلیه نزدیک میکند .
3-با توجه به اینکه ضمن مونتاژ سعی شده است که پره های بلندر کمترین لقی ممکن را با بدنه داشته باشند امکان تماس آن پس از مدتی کار با بدنه وجووددارد در اینصورت محل تماس باید سوهانکاری شود .
4-جعبه پکینگ (STUFEING BOX) در دو طرف بلندر از نوع دو تکه میباشد با باز کردن چهار پیچ متصل به بدنه و همچنین پیچهای متصل به صفحه فشاردهند ه پکینگها دو تکه جعبه پکینگ از هم جدا میشود و چند ردیف نخ تفلون قابل دسترسی میگردد .
لازم است که در مورد پودرهای خیلی FINE بعد از هر بچ و در مورد پودرهای در شت تر بعد از 2 یا 3 بچ تولید نخها شستشو گشته و مجددا بسته شود چنانچه این عمل انجام نشود امکان بیرون زدن تدریجی پودر از طرفین وجوددارد .
5- چنانچه بلافاصله ضمن اولین بچ تولید پودر خارج گردد پیچهای صفحه فشاردهند پکینگها شل میباشد آنها را سفت کنید .
6-دریچه خروج مواد دارای پیچ و مهره تنظیم میباشد چنانچه پودر خارج گشت با سفت کردن پیچ و محکم کردن مهره ضامن آن میتوان دریچه را تنظیم کرد .
7-گیربکس دستگاه احتیاج به زمانی برای آب بندی دارد چنانچه در شروع کار گیربکس بیش از حد گرم کند لازم است کمی از بار کاسته شود تا به تدریج به باراسمی برسد.
8-گیربکس با واسکازین تا پشت پیچ فول پرشده است این واسکازین پس از 100ساعت کار تخلیة و پس از شستشو مجددا به میزانی که در جدول زیر آمده است و در آن واسکازین ریخته میشود .

VF256

VF210 VF185

VF150

VF130

VF110 نوع گیربکس

12

8         5.5

3

2.5

1.8     مقدار واسکازین برحسب لیتر