تونل شرينك دهانهNB

تونل شیرینگ دهانه و بدنه به طول یک متر (NECK BINDING)

شامل یکدستگاه فن سانتریفوژ و المنت حرارتی در دو ظروف برای هوای گرم بصورت تیغه أی در امتداد دهانه بطری جهت شیرینگ تیوپ PVC . توان فن 250 وات  و توان المنت حرارتی 6kwمیباشد .

برای دریافت قیمت

تونل شیرینگ، شرینگ تونل، دستگاه تونل شرینگ، شرینگ تیوپ، دستگاه شرینگ تیوپ با ما تماس بگیرید.

پرکن دو نازله نيمه اتوماتيک سيلندر و پيستوني