کاتالوگ جامع کاراصنعت

پرکن تیوپ پلاستیکی و لیمینت، پرکن تیوپ آلمینیومی، پرکن تک نازله نیمه اتوماتیک، پرکن مواد غلیظ در جار دو نازله، مخزن ساخت مواد خمیری با طراحی جدید، دیگ پخت مواد خمیری با ظرفیت ۵۰۰ لیتر، سیستم ساخت مواد خمیری بدون خلاء و هموژنایزر، هموژنایزر از نوع دندانه ای

انواع ماشین های برچسب زنی پشت چسب دار،ماشین اتوماتیک شرینک لیبل، تونل شرینک لیبل زنی نیمه اتوماتیک و دهانه، تاریخ زن حرارتی اتوماتیک ونیمه اتوماتیک و پیوسته،ماشین برچسب زنی دوار، ماشین شرینک پک تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

گرایشهای نوین در بسته بندی مواد غذایی