شرینک پک نیمه اتوماتیک مدل SHN600

پیچیدن ظروف در فیلم شیرینک و سپس شیرینک گرم آنها در فیلم PE و PVC با استفاده از کارتن، نیم کارتن و یا بدون آن. عمل ردیف کردن ظرف با دست انجام می شود.

برای دریافت قیمت شرینک پک تمام اتوماتیک، شرینگ پک تمام اتوماتیک، دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک، دستگاه شرینگ پک تمام اتوماتیک با ما تماس بگیرید.

۳۹۰۰×۱۵۰۰×۱۴۰۰

ابعاد MM

۳۳۰H×۴۰۰W×۶۰۰L

ابعاد بسته

۳۸۰ ولت AC
۳PH
۱۸Kw

برق ورودی

۱۴۰ لیتر در دقیقه

هوای فشرده

۲۴۰ بسته در ساعت

سرعت

۲۴۰ کیلوگرم

وزن

SHN600

مدل

پرکن دو نازله نيمه اتوماتيک سيلندر و پيستوني